A TEÁOR 08 osztályozási rendszer

Egy saját vállalkozás beindítása nem egyszerű feladat, nem elég csupán a szakmában jónak lenni, mert számtalan ismeretet szükséges szereznünk több más dologról is. Például azt is tudni kell, hogy a TEÁOR 08 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, ezt alkalmazzák a cégek fő tevékenységének meghatározására. Érdemes szakember segítségét kérni, ha nem vagyunk tisztában különböző dolgokkal a vállalkozás indítását illetően. Ezt megtehetjük a cegalapitas.net internetes portálon keresztül, ahol nemcsak a kapcsolatot vehetjük fel a szakemberekkel, hanem a TEÁOR 08 lajstrom is olvasható. Nagyon fontos ez, mert a bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni a fő tevékenységét, valamint további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra szerinti megjelölésével. Ezután a cégbíróság elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég fő tevékenységéről és tevékenységi köreiről. Ezért nélkülözhetetlen a folyamathoz a TEÁOR 08 lista alapos átböngészése.

Sokakat érdekel a részvénytársaság alapítása.

Olyan gazdasági társaság ez, ami előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik. Nem mondható túlzottan komplikáltnak a részvénytársaság alapítása abban az esetben, ha megvannak a szükséges információink, illetve igény szerinti segítségünk. Például jó tudni arról is, hogy a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsájtási értékének szolgáltatására terjed ki.

A részvényes, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, nem köteles helytállni a részvénytársaság kötelezettségeiért. Mindenféle tájékoztatás felfedezhető a cegalapitas.net honlapon a részvénytársaság alapítása témában. Megismerhető a működési formája, az alaptőke minimális összege, a részvény előállítási módja, a forgalomba hozatala és számtalan más fontos információ.

Érdemes ezeket figyelmesen átolvasni, mielőtt részvénytársaság alapítása kerülne elvégzésre. Ezért keresse fel a webes oldalt, hogy minden tájékoztatásra szert tegyen azért, hogy a későbbiekben ne érjék kellemetlen meglepetések!